10363780_722814574431131_2642089700935034851_n

LT#0010 Little Tikes Tap-a-Tune Xylophone

$ 119

商品介紹

LT#0010 Little Tikes Tap-a-Tune Xylophone
– 小朋友木琴玩具
– 每個小朋友都鍾意拎住d物件四圍敲, 因為會發出聲音, 所以敲擊音樂玩具就適個小朋友, 又可培養小朋友對音樂既興趣
– 有樂譜俾小朋友跟住敲, 亦可從下面網址列印更多
– 木琴設計圓滑, 不怕